top of page
kvinnlig modell

HAmonyCa

Estetiska behandlingar med naturliga resultat.

Behandling 10 200 kr

HArmonyCa är en semipermanent produkt som består av två inom branschen väl beprövade komponenter. Vi har Hyaluronsyran som är vanligt förekommande när det kommer till filler av olika slag. Detta volymåterskapande, fuktbindande och kollagenstimulerade ämne ger ett omedelbart resultat när det kommer till injektioner. Nu har vi dessutom en stor del kalciumhydroxiapatit (säg det fort tre gången den som kan) som markant stimulerar produktionen av kollagen och elastin, vilket i sin tur ger ett långsiktigt resultat även efter det att själva hyaluronsyran har brutits ned. Långsiktiga resultat har alltså nått en helt ny nivå.

Resultaten är omedelbara, men det fantastiska med det hela är att de kommer förbättras ytterligare allteftersom tiden går. En perfekt behandling för alla oss som både vill arbeta förbättrande här och nu, men som också vill ge oss det allra bästa långsiktigt. Investera i dig själv redan idag och vi kan lova att ditt framtida jag kommer tacka dig.

Botox Injektioner
bottom of page