scleroterapi

Ådernätsbehandling med injektionsbehandling

Besväras du av spindelnätsliknande små blodkärl på benen? De kallas för ådernät och är otroligt vanliga. De kan uppkomma i samband med graviditet, stigande ålder eller utan rimlig orsak men anses ofta som kosmetiskt störande.

Behandlingen sker med scleroterapi, injektionsbehandling.
För att reducera och eliminera kosmetiskt störande ådernät ges lokala injektioner, scleroterapi, med ett preparat som förstör och kletar ihop ådernätet.

Injektionen ges med en mycket tunn nål,
en tillfällig sveda kan förekomma under behandlingen men klingar av relativt snabbt. Ibland kan det behandlade området se värre ut efteråt men ådernätet försvinner succesivt under lopppet av 1-3 månader och det behandlade området bleknar.

Vad är skillnaden mellan åderbråck och ådernät?

Åderbråck och ådernät är inte samma sak, tvärtemot vad många tror. De uppstår dock båda i venerna, framför allt på benen även om ådernät också kan uppstå i till exempel ansiktet och på armarna. En vanlig uppfattning är att ådernät är ett första tecken på åderbråck, men har man ådernät behöver man oftast inte vara orolig för att få åderbråck.