botox

Botox är ett väl beprövat läkemedel som sedan 1980-talet använts inom sjukvården för att behandla olika diagnoser som exemplevis muskelsjukdomar.

Injektionsbehandlingar med botulinum toxin är nu världens vanligaste estetiska injektionsbehandling, mycket tack vare hög säkerhet, goda resultat och för att det är en snabb och enkel behandling.

Läkemedlet sprutas in i små utvalda ansiktsmuskler som får musklerna att slappna av vilket i sin tur gör att den överliggande huden blir slät.  Andra nervimpulser påverkas inte, utan enbart den specifika muskeln. De vanligaste behandlingsområdena är "bekymmersrynkan" mellan ögonbrynen, panna och kråksparkarna.

Resultatet av behandlingen syns inte direkt, men efter 3-10 dagar börjar man se skillnad. Effekten är inte permanent utan övergående och vara ca 4-5 månader. För att bibehålla effekten bör man upprepa behandlingen 2-3 gånger per år. Studier visar att effekten varar längre för varje behandling som utförs.